top of page
JFzw-3.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

WANNEER JE EEN SHOOT BIJ JANNE FOTOGRAFISCH BOEKT, GA JE AKKOORD MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN.

 

 

 

ALGEMEEN

1. OP DE GEMAAKTE FOTO’S VAN JANNE FOTOGRAFISCH ZITTEN AUTEURSRECHT. JANNE FOTOGRAFISCH BLIJFT TEN ALLE TIJDEN EIGENAAR VAN DE FOTO’S, MITS HIER ANDERE AFSPRAKEN OVER GEMAAKT ZIJN.

 

2.JANNE FOTOGRAFISCH IS BEKEND MET DE PRIVACY WET EN ZAL GEEN GEGEVENS VAN DE KLANT (ADRES, EMAIL, NAAM EN TELEFOONNUMMER) AAN DERDEN BEKEND MAKEN.

 

 

BEWERKING

3.JANNE FOTOGRAFISCH GEEFT VEEL AANDACHT AAN DE BEWERKING VAN DE BEELDEN. DAARDOOR WORDT ONDER ANDERE DE JANNE FOTOGRAFISCH STEMPEL EROP GEDRUKT. DAAROM WORDEN GEEN ONBEWERKTE ORIGINELE BEELDEN (RAW) GELEVERD.

 

4.HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE BEELDEN ZELF TE BEWERKEN. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

5.JANNE FOTOGRAFISCH IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR LICHAMELIJKE EN/OF MATERIËLE SCHADE DIE VEROORZAAKT ZIJN TIJDENS EEN FOTOSHOOT, TENZIJ ER SPRAKE IS VAN GROVE SCHULD OF OPZET AAN DE ZIJDE VAN JANNE FOTOGRAFISCH.

 

 

BETALING

5.ZODRA DE FOTO’S ONLINE DOOR DE KLANT ZIJN GEKOZEN, STUURT JANNE FOTOGRAFISCH DE FACTUUR. DE FACTUUR DIENT BINNEN 7 DAGEN NA FACTUURDATUM AAN JANNE FOTOGRAFISCH BETAALD TE WORDEN. DE KLANT ONTVANGT DE GEKOZEN BEELDEN, ZONDER WATERMERK IN HOGE RESOLUTIE, NADAT DE FACTUUR BETAALD IS. WANNEER JANNE FOTOGRAFISCH HET VERSCHULDIGDE BEDRAG NIET BINNEN DE GENOEMDE TERMIJN HEEFT ONTVANGEN, IS DE KLANT 2% VAN HET FACTUURBEDRAG EXTRA VERSCHULDIGD

 

 

KLACHTEN

6.MOCHTEN ER KLACHTEN ZIJN, DAN MOET DIT BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BEELDEN DOOR JANNE FOTOGRAFISCH ZIJN ONTVANGEN. VERVOLGENS WORDT ER IN OVERLEG GEKEKEN NAAR EEN PASSENDE OPLOSSING. 

 

 

COMMERCIËLE EN ZAKELIJKE DOELEINDEN

7.ALS JE EEN SHOOT BOEKT BIJ JANNE FOTOGRAFISCH GEEFT DE KLANT TOESTEMMING DAT DE BEELDEN ONLINE GEBRUIKT MOGEN WORDEN VOOR COMMERCIËLE DOELEINDE, MITS VOOR OF TIJDENS DE SHOOT ANDERS IS AANGEGEVEN DOOR DE KLANT. 

 

8.WANNEER JANNE FOTOGRAFISCH EEN BEELD NAAR EEN ANDER BEDRIJF WIL DOORSTUREN ZAL ER ALTIJD EERST TOESTEMMING WORDEN GEVRAAGD AAN DE KLANT.

 

9.DE KLANT IS VERPLICHT TOESTEMMING TE VRAGEN AAN JANNE FOTOGRAFISCH WANNEER DE KLANT DE BEELDEN DOOR WIL GEVEN AAN COMMERCIËLE (ONLINE) BEDRIJVEN.

 

 

ANNULERING

10.WANNEER HET OP HET MOMENT VAN DE SHOOT SLECHT WEER IS (REGEN, EXTREEM KOUD OF SNEEUWVAL) WORDT DE SHOOT VERZET NAAR EEN NIEUWE DATUM, IN OVERLEG MET JANNE FOTOGRAFISCH EN DE KLANT.

 

11.OOK KAN HET GEBEUREN DAT DE SHOOT VERZET MOET WORDEN VANWEGE ZIEKTE. DIT KAN TOT UITERLIJK 5 UUR VOORAF GAANT AAN DE SHOOT TIJDSTIP DOORGEGEVEN WORDEN, ER WORDT ALTIJD EEN NIEUWE DATUM AFGESPROKEN. MOCHT DE KLANT GEEN NIEUWE DATUM WILLEN AFSPREKEN, DAN WORDT HET EEN ANNULERING. 

 

 

NAAMSVERMELDING

12.WANNEER DE KLANT BEELDEN ONLINE WIL PUBLICEREN (INSTAGRAM, FACEBOOK OF ANDERE SOCIAL MEDIA) DIENT DE KLANT ALTIJD DE NAAMSVERMELDING OF VERWIJZING NAAR JANNE FOTOGRAFISCH TE GEBRUIKEN. 

 

PRIJZEN

13. JANNE FOTOGRAFISCH HEEFT TEN ALLE TIJDEN HET RECHT OM PRIJZEN EN PAKKETTEN TE WIJZIGEN.

bottom of page